Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Այլ ձևեր

«ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանները»  RL 1-001 կանոններով սահմանված ձևեր
 


Բեռնել Ձև 7․2 Ապահովագրական հատուցումը վճարելու (մերժելու) վերաբերյալ որոշում-ծանուցումը (պարզեցված հատուցման գործընթացի դեպքում) Թարմացվել է՝ 21.06.2017 17:24:31