Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Հատուցում ստանալու համար
Տուժողը (նրա իրավահաջորդը) Բյուրոյի երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում ստանալու համար դիմում է Բյուրո` լրացնելով համապատասխան դիմումը և ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը`
1. Գույքային վնասների գծով,

2. Անձնական վնասների գծով:

Ընդ որում, տուժողը (նրա իրավահաջորդը) հատուցում ստանալու համապատասխան դիմումը կարող է Բյուրո ներկայացնել Բյուրոյին անդամակցող ցանկացած ապահովագրական ընկերության գլխամասային գրասենյակի, նրա մասնաճյուղի, ներկայացուցչության, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերությունների հատուցումների կարգավորման իրավասությամբ օժտված հետևյալ անձանց միջոցով.
Թարմացվել է՝ 19.03.2018 12:37:08