Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Մուտք Համակարգ


 
Օգտակար հղումներ
(+374 10) 580034, (+374 10) 580043, (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855

Համաձայնեցված հայտարարագիրն ապահովագրական պատահարի դեպքում պատահարի մասնակիցների կողմից պատահարի վայրում լրացվող սահմանված ձևի ձևաթուղթ է, որտեղ նրանց ստորագրությամբ հավաստիացվում են պատահարի հանգամանքները, փաստերը և այլ տեղեկություններ։

 

Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևը և դրա լրացման հրահանգը

 

Մինչև 50.000 ՀՀ դրամ գույքային պահանջներով կողմերի գործողությունների ուղեցույց

Թարմացվել է՝ 24.08.2016 11:59:57