Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Գործողության ժամկետ
սկիզբ ավարտ
RL 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ  3055KB 02.08.2018 06.12.2018
RL 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ   2245KB 15.02.2018 02.08.2018
Rl 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ  2334KB 04.12.2017 15.02.2018
RL 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ  2386KB 01.11.2017 04.12.2017
RL 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ  2275KB 01.04.2017 01.11.2017
RL 1-001 ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ  428KB 01.11.2016 01.04.2017
RL 1-001 ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ  625KB 01.09.2016 01.11.2016
RL 1-001 ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ  456KB 17.06.2016 01.09.2016
RL 1-001 ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ  589KB 01.05.2016 17.06.2016
RL 1-001 ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ  209KB 04.03.2016 01.05.2016
RL 1-001 ԱՊՊԱ պայմանագրի ձև, պայմաններ.  211KB 01.04.2015 04.03.2016
RL 1-001 ԱՊՊԱ պայմանագրի ձև, պայմաններ.  209KB 01.08.2014 01.04.2015
RL 1-001 ԱՊՊԱ պայմանագրի ձև, պայմաններ  176KB 01.01.2014 01.08.2014
RL 1-001 ԱՊՊԱ պայմանագրի ձև, պայմաններ.  177KB 26.09.2010 01.01.2014

Թարմացվել է՝ 15.02.2018 10:50:03