Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 60) 580043
Նորություններ

Կանոնների գրանցում 02.02.2018 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել են Բյուրոյի մի շարք կանոններում կատարված փոփոխությունները և լրացումները (որոնք պայմանավորված են Բյուրոյի կազմակերպական-իրավական ձևի փոփոխության արդյունքում նշված կանոններում Բյուրոյի անվանման փոփոխման հետ), մասնավորապես՝

Փոփոխված կանոնների անվանումը Գրանցման ամսաթիվը Ուժի  մեջ մտնելու ամսաթիվը
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման» RL 1-002

31/01/2018


31/01/2018
«ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից իրականացվող վերահսկողության» RL 1-004
«ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման» RL 1-005
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից բողոք-պահանջների քննության» RL 1-006
«Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գրանցման գործընթացում հավաքագրվող որոշ ելակետային տվյալների ձեռք բերման համար իրավասու պետական մարմնին վճարումներ կատարելու և ապահովագրական ընկերությունների միջև այդ վճարները բաշխելու վերաբերյալ» RL 1-007
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջների» RL 1-009
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի երաշխավորման ֆոնդի կանոններ» RL 1-010 31/01/2018 01/02/2018

Թարմացվել է՝ 05.02.2018 13:08:37