Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Նորություններ

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 18.08.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 16-ին գրանցվել են «ԱՊՊԱ հիմնարար պայմանները» RL 1-001 կանոններում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, «ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետների որակավորման, նրանց հետ կնքվող պայմանագրերի գրանցման և ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձաքննության» RL 1-014 կանոններում կատարված լրացումը, ինչպես նաև «ԱՊՊԱ պատահարների գրանցման և սպասարկման գործընթացի նկատմամբ պահանջները» RL 1-029 կանոնների գործողության դադարեցումը, որոնք ուժի մեջ են մտնում սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ին։

Կանոնների գրանցում 07.06.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 7-ին գրանցվել են RL 1-001, RL 1-014, RL 1-017, RL 1-018, RL 1-029, RL 1-032 և RL 1-041 կանոններում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ինչպես նաև RL 1-044 կանոնների գործողության դադարեցումը

Կանոնների գրանցում 21.04.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 20-ին գրանցվել և սույն թվականի մայիսի 1-ին գործողության մեջ են մտնում՝ 1.նոր խմբագրությամբ «ԱՊՊԱ հիմնարար պայմանները» RL 1-001 կանոնները, 2.««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջների» RL 1-011 կանոններում տեղի ունեցած փոփոխությունը:

Կանոնների գրանցում 22.03.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մարտի 22-ին որպես «ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ» RL 1-001 կանոնների Հավելված 2 գրացվել են «2016 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերի և ռիսկային գործակիցների թույլատրելի արժեքների չափը» և «2016 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների հաշվարկման ժամանակ բոնուս-մալուս համակարգի կիրառման» կանոնները

Կանոնների գրանցում 23.02.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի փետրվարի 19-ին գրանցվել են RL 1-000, RL 1-001, RL 1-002, RL 1-010,RL 1-014, RL 1-017, RL 1-029, RL 1-032 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված փոփոխությունները և լրացումները:

ԱՊՊԱ-ն 5 տարեկան է: Ամփոփում, խնդիրներ, ծրագրեր … 02.02.2016 2016 թվականի փետրվարի 2-ին Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն հրավիրել է մամլո ասուլիս:

Տեղի է ունեցել փորձագետների որակավորման հանձնաժողովի նիստ 14.01.2016 14.01.2016թ. տեղի է ունեցել Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի` փորձագետների որակավորման հանձնաժողովի նիստ

Տեղի է ունեցել փորձագետների որակավորման հանձնաժողովի նիստ 08.12.2015 08.12.2015թ. տեղի է ունեցել Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի` փորձագետների որակավորման հանձնաժողովի նիստ:

Թարմացվել է՝ 06.03.2018 18:46:18