Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Հայտարարություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 22.12.2014 Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն հորդորում է բոլոր այն անձանց, ում ԱՊՊԱ պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է կամ մոտենում է ավարտին, ժամանակին միջոցներ ձեռնարկել նոր ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու համար:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 20.11.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի նոյեմբերի 18-ին գրանցվել են «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ խորհրդի կողմից հաստատված «ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական հատուցումների վճարման» RL 1-017 և ««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցումների վճարման»» RL 1-018 կանոններում կատարված փոփոխությունները:

Կանոնների գործողության դադարեցում

Կանոնների գործողության դադարեցում 14.11.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ին գրանցվել է Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված «ԱՊՊԱ պայմանագրերով ապահովագրական գումարի միասնական չափը» RL 1-037 կանոնների գործողության դադարեցումը, որն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ին:

Ուշադրություն

Ուշադրություն 12.11.2014 Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն հորդորում և հիշեցնում է ավտովարորդներին

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 29.10.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության խորհրդի կողմից հաստատված` «ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների հաշվարկման ժամանակ բոնուս-մալուս համակարգի կիրառման» RL 1-040 կանոնները

Ուշադրություն

Ուշադրություն 22.10.2014 Հարգելի քաղաքացիներ, Հաշվի առնելով այն, որ մոտենում է ԱՊՊԱ պայմանագրերի հիմնական մասի վերակնքման ժամանակը՝ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն խնդրում է լինել զգոն

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 11.09.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության խորհրդի կողմից հաստատված ««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից իրականացվող վերահսկողության» RL 1-027 կանոններում կատարված հիմնական փոփոխություններն ու լրացումները

Առաջարկների ներկայացման հարցում

Առաջարկների ներկայացման հարցում 11.09.2014 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ը` ներքին համակ¬արգ¬չային ցանցի սերվերների անխափան աշխատանքը ապահովելու և պայմանագիր կնքելու նպատակով, հայտարարում է առաջարկների ներկայացման հարցում՝ մինչև 2014թ-ի սեպտեմբերի 19-ը:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 27.08.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 26-ին գրանցվել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված «2014 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչա-փերի և ռիսկային գործակիցների թույլատրելի արժեքների չափը» RL 1-009 կանոններում կատարված լրացումը:

Կանոնների գրանցում

Կանոնների գրանցում 21.08.2014 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի օգոստոսի 20-ին գրանցվել են RL 1-035 կանոնները:

Թարմացվել է՝ 01.08.2018 18:42:44