Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 60) 580043
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«Անկախ փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 28․08․2018-անժամկետ -
«Պատահարների փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 28․08․2018-անժամկետ -
«Եվրոպական փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո ՝ անորոշ ժամկետով 07.10.2015-ից՝ անորոշ ժամկետով -
ՀՀ արդարադատության նախարարության «փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո՝ անորոշ ժամկետով անժամկետ -
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո` մինչև 16.06.2017 23.12.2010-16.06.2017 -
ՀՀ ճանապարհային ոստիկանություն ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո՝ անորոշ ժամկետով անժամկետ -
Թարմացվել է՝ 04.03.2019 15:48:15