Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«Եվրոպական փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ ՝ անորոշ ժամկետով 07.10.2015-ից՝ անորոշ ժամկետով -
ՀՀ արդարադատության նախարարության «փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ՝ անորոշ ժամկետով անժամկետ -
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ` մինչև 16.06.2017 23.12.2010-16.06.2017 -
ՀՀ ճանապարհային ոստիկանություն ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ՝ անորոշ ժամկետով անժամկետ -
Թարմացվել է՝ 10.10.2017 17:08:43