Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Գրիշա Բաբայան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 07.10.2015-01.07.2018 -
Իշխան Շահբազյան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 27.10.2016-31.08.2018 -
Խորեն Զաքարյան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 01.09.2015-14.08.2018 -
Կարեն Բադանյան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 01.09.2015-14.08.2018թ -
Կարեն Մաիլյան ԱՊՊԱ ոլորտում պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 02․07․2018-02․07․2021 -
Պարգև Հարությունյան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 01.09.2015-14.08.2018 -
Թարմացվել է՝ 16.07.2018 17:27:24