Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 60) 580043
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արամ Տոնապետյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 01.08.2018-01.08.2021 -
Արամայիս Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 01.08.2018-01.08.2021 -
Արման Սիմոնյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 20․07․2018-20․07․2021 -
Արմեն Ղանդիլյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 04․12․2018-04․12․2021 -
Արշակ Հարությունյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 03.09.2018-03․09․2021 թթ․ -
Արտակ Խաչատրյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 04.02.2019 -04.02.2022թթ․ -
Թարմացվել է՝ 04.03.2019 15:48:15