Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Արամ Տոնապետյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 01.08.2018-01.08.2021 -
Արամայիս Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 01.08.2018-01.08.2021 -
Արման Սիմոնյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 20․07․2018-20․07․2021 -
Արշակ Հարությունյան ԱՊՊԱ պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետ - 03.09.2018-03․09․2021 թթ․ -
Գրիշա Բաբայան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 07.10.2015-01.08.2021 -
Իշխան Շահբազյան ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի պատճառների փորձագետ - 27.10.2016-31.08.2018 -
Թարմացվել է՝ 14.11.2018 12:04:53