Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Կազմակերպության անվանում Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
«ԱՆԻԿՈՄ» ՍՊԸ անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 25․04․2017-ից՝ անժամկետ -
«Եվրոպական փորձագիտական ինստիտուտ» ՍՊԸ Անշարժ և շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 10․04․2017-ից՝ անժամկետ -
ՀՀ «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո` մինչև 01.09.2016; 02.09.2014-01.09.2016 -
«Կարս Էքսպերտ» ՍՊԸ Շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 30.01.2018թ․-ից անժամկետ -
«Հայաստանի անկախ փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 12.11.2015-12.11.2016 -
«Գլոբալ Կոնտակտ» ՍՊԸ ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 08.12.2015-08.12.2016 -
Թարմացվել է՝ 14.11.2018 12:04:53