Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Աղվան Հովսեփյան շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 16.12.2010-10.09.2018 -
Արա Գալստյան շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 30.06.2016-01.03.2019թթ -
Արամ Սահակյան շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 27.03.2015-01.09.2015; 09.01.2018-09.01.2021 -
Արայիկ Ստեփանյան շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 01.09.2015-31.07.2018 -
Արթուր Մնացականյան շարժական գույքի վնասների փորձագետ - 18.09.2012-31.08.2018 Հայտարարվել է նախազգուշացում 26.09.2017
Արման Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում անշարշ գույքին և անշարժ գույքից բացի ցանկացած այլ գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 19.09.2011-01.09.2015 Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013
Թարմացվել է՝ 08.02.2018 11:42:50