Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
Հեռ.՝ (+374 60) 580043
Փորձագետներ
Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետներ
Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ Ֆիզիկական անձ փորձագետներ Փորձագիտական կազմակերպություններ
Անուն, ազգանուն Թույլատրված գործունեություն Գրանցված է հետևյալ ապահովագրական ընկերություններում` հետևյալ վերջնաժամկետներով Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետ` սկիզբ-ավարտ Կիրառված պատասխանատվության միջոցներ
Աղվան Հովսեփյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 16.12.2010-10.09.2018; 01.11.2018-01.11.2021 թթ․ -
Արա Գալստյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 30.06.2016-01.03.2019թթ -
Արամ Սահակյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 27.03.2015-01.09.2015; 09.01.2018-09.01.2021 -
Արայիկ Ստեփանյան ԱՊՊԱ ոլորտում շարժական և անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 01.09.2015-31.07.2018, 05․12․2018-05․12․2021 -
Արթուր Մնացականյան Շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ - 18.09.2012-22.08.2021 Հայտարարվել է նախազգուշացում 26.09.2017
Արման Հովհաննիսյան ԱՊՊԱ ոլորտում անշարշ գույքին և անշարժ գույքից բացի ցանկացած այլ գույքին պատճառված վնասներ գնահատող փորձագետ - 19.09.2011-01.09.2015 Հայտարարվել է նախազգուշացում 28.03.2013
Թարմացվել է՝ 04.03.2019 15:48:15