Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Գործողության ժամկետ
սկիզբ ավարտ
RL 1 -010 Երաշխավորման ֆոնդի կանոններ  106KB 22.05.2011 25.05.2017
RL 1 -010 Երաշխավորման ֆոնդի կանոններ  281KB 28.06.2010 22.05.2011

Թարմացվել է՝ 26.05.2017 10:39:03