Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Հայտարարություններ

Հետաքրքիր վիճակագրություն 22.10.2018 Վերջին մեկ տարվա տվյալներով ԱՊՊԱ ոլորտում յուրաքանչյուր 1,65-րդ ավտովթարը կամ ավտովթարների շուրջ 61 %-ը գրանցվում են պատահարների պարզեցված գրանցման միջոցով: Համեմատության համար նշենք, որ մինչև 100.000 դրամ վնասներով պատահարների պարզեցված համակարգի ներդրումը (2013 թվականից մինչև 2016 թվականը) ԱՊՊԱ ոլորտում մինչև 100.000 դրամ գույքային վնասներով գրանցված ավտովթարները տարեկան միջինում կազմել են 19,000, իսկ պարզեցված համակարգի ներդրումից հետո (2016 թվականից սկսված)՝ տարեկան միջինում մոտ 35,000 ավտովթար:

Թարմացվել է՝ 22.10.2018 12:51:29