Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Հայտարարություններ

Հետաքրքիր վիճակագրություն 16.10.2018 2018 թվականի հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ ԱՊՊԱ ոլորտում բոնուս ստացող ավտոսեփականատերերի քանակը մոտ 4,5 անգամ ավել է մալուս վճարող ավտոսեփականատերերի քանակից: Մասնավորապես բոնուսներ են ստանում ավտոսեփականետերերի 68%-ը, մալուսներ են վճարում ավտոսեփականատերերի գրեթե 15%-ը, իսկ ավտոսեփականատերերի 17%-ը ոչ բոնուսներ են ստանում, ոչ էլ մալուսներ են վճարում, այսինքն գտնվում են բազիսային դասում:

Թարմացվել է՝ 16.10.2018 14:55:26